top of page

Utvecklingsprojekt/Forskning

Vi på Stamfast försöker att tänka steget längre än bara projekt.

Vi försöker även tänka in oss i beställarens, boendes och entreprenörens komfort, miljö och effektivisering.

Vi arbetar som konsulter parallellt med utveckling av befintliga och nya innovativa lösningar.

Se mer under rubriken Miljontrumman

Nationellt renoveringscentrum 

Stamfast deltar och stödjer Nationellt Renoveringscentrum vars syfte är:

"Nationellt Renoveringscentrums syfte är att genom kunskapsbyggande och informationsspridning stödja olika aktörer inom byggsektorn med att genomföra en effektiv renoveringsprocess. Befintliga byggnader ska bli energieffektiva och deras funktion bibehållas eller förbättras för att möta brukarnas och myndigheternas förändrade krav".

 

Vill ni läsa mer om Nationellt Renoveringscentrum där Stamfast medverkar, klicka på länken ovan som är rödmarkerad.

Miljontrumman

Miljontrumman ett projekt utfört av Stamfast i samarbete med Sveriges Byggindustrier och SBUF.

Efter många års erfarenhet från stambytesprojekt har vi på Stamfast bekymrats över rivningsentreprenörernas dåliga arbetsmiljö samt det hårda och dammspridande arbete som rivning av badrum innebär.

 

Grundidén med att skapa den specialanpassade störttrumman har vuxit fram under många år. Med stöd av Sveriges Byggindustrier och SBUF kunde vi utveckla systemet och utvärdera idén i verkligheten.

Miljontrumman är en metod som väsentligt förbättrar boendemiljö, arbetsmiljön, ergonomin och säkerheten.

Rapporten som finns att köpa av Sveriges Byggindustrier beskriver principerna för metoden och resultaten från utvärderingen då metoden användes i ett pilotprojekt.

Kontakta oss gärna för ytterligare information eller om ni vill använda Miljontrumman i era projekt.

Jörgen Egnell, mobil nr. 0708-91 54 40.

 

Mer information och respons vi fått finns att läsa på bland annat:

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond:

Läs mer på SBUF

Svensk rental:

Läs mer på Svensk rental

Se även artikeln om miljontrumman (S14)

Kontakta oss så berättar vi mer!

miljontrumman.png
bottom of page