top of page

Skadeutredningar/Tvister

Det är aldrig trevligt att ställas inför faktum att något är fel i fastigheten. Ibland handlar det om att utreda hur skadan har uppkommit.

Vem som är ansvarig?

Finns det någon garantitid kvar och hur går ni vidare?

Finns det någon försäkring?

En skadeutredning ge underlag till fortsatt hantering av byggtekniska problem, innemiljöproblem kan bland annat lösa byggtekniska problem, inomhusmiljöproblem, vattenskador och juridiska tvistemål.

Stamfast har genomfört flera uppdrag med skadeutredningar i tvister mellan beställare och entreprenör.

Skadeutredningar där ansvarsfördelning mellan bostadsrättshavare och bostadsrättsföreningar klarläggs är också uppdrag vi utför.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Våra tjänster

Fastighetsutveckling
Information, dialog och beslut
Stambyte / Stamrenovering
Statusbesiktningar
Entreprenadbesiktningar
Skadeutredningar/Tvister
Energiutredningar
bottom of page