top of page

Information, dialog och beslut i bostadshus

Bostaden är mycket betydelsefull för såväl hyresgäster som bostadsrättshavare. Hus behöver skötsel, energiuppföljning, underhåll och emellanåt förbättringar. Ofta sker åtgärder med kvarboende.  Tidig dialog med boende leder till bra slutresultat.

I bostadsrätten finns regler om ”boendesamverkan” och ansvarsfördelning. Vilket innebär att många förändringar kräver samtycke eller beslut av medlemmar på en stämma.

 

I hyresrätten finns även här regler att ta hänsyn till. Vid förändringar krävs det godkännade i form av hyresgästintyg från de boende om det medför en ökad hyreskostnad. Hyresgästföreningen och Fastighetsägareföreningen blir oftast inkopplade vid större förändringar i bostaden. 

 

Ovisshet skapar oro och kan leda till att rykten sprids. Kunskap om husen och ”lyssna på boende” ger grund för information och möten med boende.

 

Vi på Stamfast anser att varje bostadshus eller bostadsområde är unikt och så även de som bor i fastigheten. Därför har vi inga fastställda modeller, powerpointpresentationer eller formulär för boendeinformation.        

 

I samarbete med fastighetsägaren använder vi våra samlade erfarenheter och kunskaper om bostadshus samt vår ledarförmåga för dialog, information och möten. Vi vet att det sällan är raka spåret till målet. Ibland blir lösningen ett sidospår. Så därför blir stor del av materialt unikt för er fastighet.

 

Vi har varit projekt- och byggledare i många ombyggnader med kvarboende. Vi håller informationsmöten och dialogen med de boende, vi är helt enkelt med där ni önskar.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Våra tjänster

Fastighetsutveckling
Information, dialog och beslut
Stambyte / Stamrenovering
Statusbesiktningar
Entreprenadbesiktningar
Skadeutredningar/Tvister
Energiutredningar
bottom of page