top of page

Helheten är viktig!


Vi hjälper er genom de steg ni önskar, för att få en god kännedom om era fastigheter. 

Vi hjälper er att utveckla era fastigheter!


Vi utför förstudier som leder till långsiktiga och lönsamma lösningar. Det kan vara att ta fram vilket metodval som stämmer för er fastighet vid olika renoveringar och framtida driftsfrågor. Det kan även vara att upprätta en underhållsplan där ni ser när nödvändiga åtgärder behöver utföras och för att få en ekonomisk översikt.  Vi kan ta fram nya planlösningar till befintliga bostäder och lokaler för att få bästa nyttjandegrad.


Vi samordnar projektering och upprättar förfrågningsunderlag. På så sätt kan onödiga kostnader undvikas och en bättre kvalitet på slutprodukten uppnås.

 

Upphandling med utvärdering av lämplig entreprenör är ett led i processen.
 

Projekt- och byggledning under entreprenadtiden är en viktig tjänst som vi utför och har stor erfarenhet av.
 

Vi utför även entreprenadbesiktningar.

 

Vi har behörig kontrollansvarig som hjälper er att se till att alla kontroller utförs som är nödvändiga för att kraven i bygglagstiftningen följs.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Våra tjänster

Fastighetsutveckling
Information, dialog och beslut
Stambyte / Stamrenovering
Statusbesiktningar
Entreprenadbesiktningar
Skadeutredningar/Tvister
Energiutredningar
bottom of page