top of page

Energiutredningar

En energiutredning innebär att kartlägga och analysera energianvändningen och ta fram lämpliga effektiviseringsåtgärder.

Åtgärderna kan i många fall vara sammanlänkade med andra åtgärder som utförs i er fastighet (enligt underhållsplan).

 

Om ni från början planerar för energisparåtgärder så resulterar detta i att de kan samordnas med de arbeten som ni redan beslutat att utföra.

Stamfast projekterar och upphandlar samordnade bygg och installationsåtgärder som minskar förbrukning av värme respektive minskar kostnader för att värma fastigheter.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Våra tjänster

Fastighetsutveckling
Information, dialog och beslut
Stambyte / Stamrenovering
Statusbesiktningar
Entreprenadbesiktningar
Skadeutredningar/Tvister
Energiutredningar
bottom of page